Zarządzać nieruchomością na własną rękę czy powierzyć to specjalistom?

Rolą firmy zarządzającej posiadłościami jest rzetelne zarządzanie powierzonymi jednostkami w imieniu właściciela. Oznacza to bieżącą analizę wszelakich zagadnień mających wpływ na zarządzanie budynkiem a także podejmowanie odpowiednich decyzji w tym obszarze. Zaangażowanie dobrego zarządcy umożliwia lepsze wykorzystanie posiadanych budynków. Przekłada się to na zmniejszenie ponoszonych wydatków i zwiększenie przychodu z tytułu posiadanych budynków.

Dodatkowo zaangażowanie zarządcy pozbawia posiadacza wiele zajęć. Nie potrzeba zastanawiać się nad każdą nieistotną rzeczą w sferze eksploatacji lokalu. Jeśli zaangażujemy zarządzającego, to zadania kiedy spędzamy czas na przeglądaniu milionów ofert, jakie wyświetli sieć na wpis np. sprzątanie klatek schodowych Wrocław, odejdą do przeszłości.

Usługi porządkowe świadczą wyspecjalizowane firmy, przeczytaj więcej na https://siton.pl/uslugi-porzadkowe/utrzymanie-porzadku-i-czystosci/

Do 01/01 2014 roku zarządzający miał obowiązek mieć odpowiednią licencję. Od roku 2014, nie jest to już specjalizacją podlegającą regulacji. Teraz do pracy jako zarządca nie trzeba specjalistycznego przygotowania. Wymagane jest jedynie posiadanie pełnej zdolności do czynności formalnych oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Rozsądnie jest natomiast skorzystać z usług fachowego, posiadającego licencję zarządcy, zobacz na WWW. Praca ta wymaga wiele praktyki oraz fachowej wiedzy.

Następnym argumentem, dla jakiego opłaca się zwrócić się do profesjonalnego zarządcy z licencją jest fakt, że osoba która trudni się zarządzaniem budynkami na dużą skalę posiada lepsze rozeznanie w rynku i potencjalnie dużo kontaktów do rozmaitych podwykonawców, a co za tym idzie wybierze najlepszą propozycję. Dla przykładu zarządzający operujący w stolicy dolnośląskiego będzie orientował się jaki zakład najlepiej, najsprawniej zrobi cykliczny przegląd, czy czyszczenie kanalizacji we Wrocławiu.

Zarządca powinien po pierwsze troszczyć się o przestrzeganie przepisów prawa powiązanych z powierzonymi mu budynkami. Zobligowany jest też do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji finansowej podległych budynków. Jakie jeszcze obowiązki ma zarządzający? Jednym z podstawowych zajęć zarządcy jest dbanie o odpowiedni stan techniczny podległych budynków. Obejmuje to również tak podstawowe tematy jak dbałość o czystość. Ponownie należy zaznaczyć tu zasadność zatrudnienia specjalistycznej firmy. Zarządca operujący w danym mieście, będzie wiedział jaka firma najsprawniej świadczy usługi porządkowe np. we Wrocławiu. Zarządzający zajmie się również kwestiami spełnienia wymogów prawa.

Ponownie powraca sprawa zatrudnienia miejscowego fachowca. Budynki podlegają okresowym weryfikacjom stanu wszystkich instalacji. Lokalny zarządzający zna swoje miasto i będzie wiedział jaka firma sprawnie oraz kompetentnie zrobi przegląd instalacji gazowej we Wrocławiu, na Śląsku, czy Warszawie. Firma zarządzająca załatwi także codzienne sprawy dotyczące eksploatacji budynku, np. w razie awarii. Jeśli, dla przykładu, pogotowie elektryczne we Wrocławiu nie funkcjonuje najlepiej to sprawny zarządzający nie będzie oczekiwał na dotarcie służb lecz we własnym zakresie wezwie właściwego elektryka.
Żeby mógł dobrze wykonywać swoje zadania zarządca posiada szerokie plenipotencje. Obejmują one na występowanie w imieniu posiadacza w wielu sprawach dotyczących zarządzanych budynków. Zarządca może chociażby zawierać kontrakty na dostawy prądu i gazu oraz innych usług dla zarządzanych budynków. W związku z tym istotne jest żeby zarządzający był osobą o wysokich standardach moralnych oraz godną zaufania.

Może Ci się również spodoba