Gabinet pielęgniarki w szkołach: jakie są obowiązki?

Aktualnie obowiązujące zapisy o opiece zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym wywierają szczególny nacisk na profilaktykę, przypisując pielęgniarkom pracującym w szkołach rolę koordynatora działań na rzecz zdrowia dzieci. Miejscem przeznaczonym do realizacji ich obowiązków są odpowiednio przystosowane pomieszczenia, położone w obrębie placówki oświatowej, lub jeżeli nie ma przestrzeni do ich założenia – w placówce POZ.

Aby mogły one pełnić swoją funkcję, muszą zostać zaopatrzone w odpowiednie sprzęty. Nie może braknąć w nich narzędzi takich jak: ciśnieniomierz automatyczny albo waga ze wzrostomierzem, które są potrzebne do prowadzenia badań skriningowych, oraz środków dezynfekujących i opatrunków potrzebnych udzielania doraźnej pomocy medycznej.
Za utrzymanie pokoju medycznego odpowiada organ nadzorujący placówkę oświatową.

O czym warto pamiętać, urządzając gabinet szkolnej pielęgniarki?

Zorganizowanie pokoju medycznego jest ściśle uregulowane przepisami, co ma za zadanie zadbanie o interesy i pielęgniarki, i świadczeniobiorcy. Wszystkie odsłonięte powierzchnie muszą być przystosowane do dezynfekcji, a opatrunki, zimne okłady na kolano i plastry przechowywane w zabezpieczonych szafkach.

W zasięgu ręki powinny leżeć także rękawice lateksowe bezpudrowe oraz ręczniki papierowe. Do koniecznego wyposażenia gabinetu medycznego zalicza się też stetoskop pediatryczny, ciśnieniomierz automatyczny i termometr bezdotykowy Braun, Tech-Med albo każdy inny, który działa na podczerwień. Może przyda się też aspirator elektryczny?

Mając na uwadze utrzymanie podstawowej higieny, trzeba zadbać również o wystarczającą ilość środków dezynfekujących powierzchnie, ręczników papierowych oraz zestawów z narzędziami wielokrotnego użytku. Jeśli jest możliwe przygotowywanie ich na miejscu, dobrze jest zadbać o sterylizator do mikrofali, który znacznie usprawni dezynfekcję.

W przypadku pomieszczeń profilaktyki zdrowotnej znajdujących się w szkołach, bardzo istotne jest odpowiednie zorganizowanie przestrzeni oraz zachowanie jej w ładzie, co pozwoli uniknąć niekontrolowanego namnażania się bakterii i wirusów.

Może Ci się również spodoba